Provincetown Art Guide with fine dining 2010 web edition header image with link to home page

spacer spacer
galleries

click on image to see another Tao Water Gallery ad

Tao Water Gallery ad with link to another Tao Water Gallery ad

Tao Water Gallery

Featuring Asian contemporary art and leading figures. Over 25 artists from China and USA. Bao Le De, Qin Feng, Ming Jing, Zhang Yu, Li Jin, Zhao Kai Lin, Hai Ri Han, Zhang Jing Sheng, Song Yong Hong, Su Xin Ping, Liu Hong Yuan, Liu Yue, Luo Fa Hui, Jiang Hai, George Xiong, Duo Ling Huang, Gu Ying Qing, Lin Chun Yan, Ma Lin, Wu Yang, Cao Yang, Liu Ying Zhao, Ma Yuan, Jia Tian Shi, Wang Xiao Song, Pan Yin, Wang Chong Xue, Zhang Xin Wu, Xu Jin, Xue Mo, Li Wang, Zhang Wan, Kou Jiang Hai, Jiang Peng, Xin Men, Soonjin Kim, C. J. Phu.

352 Commercial Street
508.487.8880 / 508.375.0428
summer 11-11 spring/fall 11-5,
website

Li Wang, Daydream
Li Wang Daydream
ink/color/rice paper 16" x 17"
 
 
 
spacer spacer
GALLERIES
Abling Gallery
Albert Merola Gallery
Alden Gallery
Alice Brock Studio & Gallery
Antonelli Giardelli Gallery
Backshore Gallery
Berta Walker Gallery
Bowersock Gallery
Burke Gallery
Cape Light Fine Art
Castle Hill Gallery
Charles-Baltivik Gallery
& Sculpture Garden

Clibbon Gallery
Cortile Gallery
DNA Gallery
Dock View Gallery
Egeli Gallery
Ernden Fine Art Gallery
Galería Cubana
Gallery Ehva
Gallery Voyeur
Gallery West Walton
Helltown Workshop
Henry Philips Gallery
Hilda Neily Gallery
Hutson Gallery
Impulse Art Gallery
Iona Print Studio & Gallery
Kiley Court Gallery
Kobalt Gallery
Larry Collins Fine Art
Lovinger Gallery
Maison
McGuire Gallery
MDV3 Gallery & Studio
Packard Gallery
Pilgrim Monument / Museum
P'town Art Assoc. & Museum
Rice/Polak Gallery
Sarah Jessica Fine Arts
Shore Galleries
Simie Maryles Gallery
Tao Water Gallery
Thanassi Gallery
William-Scott Gallery


 
 
link to Tao Water Gallery website